» κεντρική σελίδα » Επικοινωνία

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

* απαραίτητες πληροφορίες!

 * *

 *

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση:

Π. Π. Γερμανού 7,
105 61 Αθήνα
Τ.Θ.3834 Αθήνα 10210

E-mail:

contact@dancogroup.gr

Τηλ:

+30 (210) 3228963, +30 (210) 3252425

Φαξ:

+30 (210) 3247623